x

AKTIVACIJATravel Balkan Net 5 dana

   500 MB interneta 
   Albanija, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Srbija. 
5,00  KM


Molimo prijavi se i završi aktivaciju dodatne usluge.


Siguran izbor za korištenje mobilnog interneta u roamingu u zemljama zapadnog Balkana

Poveži se na bilo koju mobilnu mrežu u zemljama zapadnog Balkana sa Travel Balkan Net paketima i uživaj uz mobilnu mrežu BH Telecoma.

Zemlje u kojima možeš koristiti Travel Balkan Net pakete: Albanija, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Srbija.


Aktivacija mobitelom

Aktivacija:

  • putem aplikacije Moj BH Telecom
  • slanjem besplatne SMS poruke sa ključnom riječi Balkan5 na broj 061 11 24 ili
  • pozivom koda *110# , nakon čega u izborniku biraš željenu opciju


Cijene saobraćaja

Mobilni intenret  -  1MB 0,01KM
Obračunska jedinica za paketski prijenos podataka (mobilni internet): 1KB


Uslovi korištenja

Trajanje paketa “Travel Balkan NET 5 dana” je 5 dana od aktivacije.
Iznos naknade za Travel Balkan NET paket može se iskoristiti za mobilni pristup Internetu u zemljama Zapadnog Balkana po navedenoj cijeni saobraćaja. Ostale vrste roaming saobraćaja plaćaju se po redovnim cijenama za roaming saobraćaj.
Nakon potrošnje uključenog iznosa, korisnik može nastaviti koristiti mobilni internet po istoj cijeni sve do isteka roka važenja paketa.
Nakon isteka roka upotrebe Travel paketa roaming saobraćaj se naplaćuje prema važećem cjenovniku.
Prepaid korisnici i korisnici s kombinovanim načinom plaćanja mogu aktivirati isti Travel Balkan NET paket dok prethodno aktivirani paket nije istekao, pri čemu se zadržava eventualno preostala količina saobraćaja, a rok važenja se produžava računajući od trenutka posljednje aktivacije. U slučaju da su aktivirani različiti paketi, prioritet potrošnje ima paket sa nominalno kraćim rokom važenja.
Prepaid i hibridnim korisnicima je omogućena besplatna provjera preostalog saobraćaja putem USSD menija.
Nakon potrošnje 80% uključenog iznosa, kao i nakon potrošnje cijelog iznosa uključenog u paket korisnici dobijaju besplatnu SMS obavijest. Takođe, korisnici dobijaju SMS obavijest nakon isteka roka važenja paketa.
Travel paketi ne mogu se koristiti u mrežama satelitskih, maritime i air operatora.