Senior PLUS paket - Fizička
   neograničeni razgovori u fiksnoj mreži BH Telecoma 
   najbroj iz BH Telecom mreže za besplatne razgovore 
   mail adresa 50MB na bhline.ba domeni 
0,00 KM  odmah
12,05 KM/mj
Odmah (KM) Mjesečno (KM)
Senior PLUS paket - Fizička 12,05
Ukupno 12,05

Konačna cijena će biti prikazana nakon izračuna ukupnih popusta u koraku Tvoji podaci.

Neograničeni razgovori sa brojevima fiksne mreže BH Telecoma

Paket posebno kreiran i namijenjen penzionerima. Idealan za duge razgovore sa svim fiksnim brojevima BH Telecoma.

Nudi mogućnost kupovine uređaja po znatno nižim cijenama, uz plaćanje na rate do 24 mjeseca!

U našoj ponudi u svakom trenutku je preko 100 najaktuelnijih mobilnih telefona i preko 250 različitih uređaja. Uz svaki kupljeni telefon ili uređaj dobijaš garanciju za dodatnu sigurnost pri kupovini.

Pravo na paket ostvaruju i socijalno ugrožene kategorije stanovništva.

Izdvajamo za vas

Uslovi korištenja

Pravo na Senior PLUS paket, uz sve kategorije koje imaju pravo na Socijalni paket, imaju i pretplatnici kategorije penzionera koji primaju minimalnu penziju ili uvećanu do 5%.
Pravo na Socijalni paket ostvaruju: porodice palog borca, ratni vojni invalidi sa 100% invalidnosti, slijepa lica I kategorije, lica oboljela od distrofije i srodnih bolesti, paraplegičari, oboljeli od dječje ili cerebralne paralize i multiple skleroze i korisnici stalne novčane pomoći, u smislu zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom i odgovarajućih kantonalnih pozitivnih propisa u FBiH, kojima se uređuje ova oblast.

Dodatni servisi

Usluge/servisi koji ti omogućavaju dodatne benefite i mogućnosti.

Saznaj više