Internet - povremeno 1
   brzina do 10/2 Mbps 
   neograničeno korištenje na fer osnovi 
0,00 KM  odmah
35,00 KM/mj
Odmah (KM) Mjesečno (KM)
Internet - povremeno 1 35,00
Ukupno 35,00

Konačna cijena će biti prikazana nakon izračuna ukupnih popusta u koraku Tvoji podaci.

Za sigurno informisanje uz povremeno korištenje interneta!

Ako tvoja društvena svakodnevnica ne ovisi o stalnom, redovnom korištenju usluge pristupa internetu tokom cijele godine, izaberi uslugu 'Internet – povremeno'.

Ovo je optimalno rješenje za osnovni pristup internetu i razmjenu elektronske pošte.

Odabirom ovog paketa za tvoje potrebe dobivaš kvalitetnu uslugu i visok nivo stručne tehničke podrške.

Uslovi korištenja

Uslugu 'Internet- povremeno' ugovaraš na neodređeno vrijeme bez obaveznog trajanja.
Na zahtjev ti je omogućeno privremeno isključenje usluge u maksimalnom trajanju od 18 uzastopnih mjeseci, za vrijeme kojih ne plaćaš mjesečnu naknadu.
Ako ne aktiviraš uslugu u periodu od 18 uzastopnih mjeseci, smatra se da je ugovor za ovu uslugu raskinut s tvoje strane.
Da bi koristio ovu uslugu, potrebno je da aktiviraš uslugu 'bht e-račun'.
Ukoliko si korisnik koji posjeduje fiksnu telefonsku uslugu BH Telecoma (telefonski, ISDN ili Moja TV) na zahtijevanoj lokaciji, cijena pristupa usluzi iznosi 46.92 KM. Ako ne posjeduješ fiksnu telefonsku uslugu BH Telecoma na zahtijevanoj lokaciji, cijena pristupa iznosi 90,00 KM.