x

AKTIVACIJATravel NET1 - 10 dana

   1000 MB mobilnog interneta 
   Albanija, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Srbija. 
10,00  KM


Molimo prijavi se i završi aktivaciju dodatne usluge.


Najbolji izbor za korištenje mobilnog interneta u roamingu u zemljama zapadnog Balkana

Poveži se na bilo koju mobilnu mrežu u zemljama zapadnog Balkana sa Travel NET paketima i uživaj uz mobilnu mrežu BH Telecoma.

Zemlje u kojima možeš koristiti Travel Balkan Net pakete: Albanija, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Srbija.

Aktivacija mobitelom

Aktivacija:

  • putem aplikacije Moj BH Telecom
  • slanjem besplatne SMS poruke sa ključnom riječi Net1t10 na broj 061 11 24 ili
  • pozivom koda *110# , nakon čega u izborniku biraš željenu opciju

Cijene saobraćaja

Mobilni intenret  -  1MB 0,01KM
Obračunska jedinica za paketski prijenos podataka (mobilni internet): 1KB

Uslovi korištenja

Trajanje paketa “Travel NET1 10 dana” je 10 dana od aktivacije.

Iznos naknade za Travel NET paket može se iskoristiti za mobilni pristup Internetu u zemljama Zapadnog Balkana po navedenoj cijeni saobraćaja. Ostale vrste roaming saobraćaja plaćaju se po redovnim cijenama za roaming saobraćaj.

Nakon potrošnje uključenog interneta, korisnik može nastaviti koristiti mobilni internet po povoljnijoj cijeni sve do isteka roka važenja paketa.

Nakon isteka roka upotrebe Travel paketa roaming saobraćaj se naplaćuje prema važećem cjenovniku.

Prepaid korisnici i korisnici s kombinovanim načinom plaćanja mogu aktivirati isti Travel NET paket dok prethodno aktivirani paket nije istekao, pri čemu se zadržava eventualno preostala količina saobraćaja, a rok važenja se produžava računajući od trenutka posljednje aktivacije.

Prepaid i hibridnim korisnicima je omogućena besplatna provjera preostalog saobraćaja putem USSD menija i aplikacije Moj BH Telecom.

Nakon potrošnje 80% uključenog interneta, kao i nakon potrošnje ukupne količine interneta  uključenog u paket korisnici dobijaju besplatnu SMS obavijest. Takođe, korisnici dobijaju SMS obavijest nakon isteka roka važenja paketa.

U slučaju istovremenog korištenja različitih Travel Net paketa sa djelimčno istim područjem pokrivanja prioritet potrošnje ima paket sa kraćim rokom trajanja, neovisno o preostalom vremenu trajanja pojedinih paketa.

U slučaju istovremenog korištenja Travel Net i Travel Mix paketa sa djelmično istim područjem pokrivanja prioritet potrošnje podatkovnog saobraćaja ima Travel Net paket.

Aktivacija Travel NET paketa ne utiče na mogućnost korištenja paketa Travel Mix.

Travel paketi ne mogu se koristiti u mrežama satelitskih, maritime i air operatora.

Za korištenje data saobraćaja iz Travel paketa potrebno je da korisnici prepaid i hibridnih paketa imaju na osnovnom računu minimalni iznos od 0,08 KM.