Osiguranje proširenog pokrića za mobilne elektroničke uređaje


Usluga osiguranja mobilnih elektroničkih uređaja omogućava korisnicima da uz kupovinu mobilnih telefona, tableta, PC-a, laptopa, pametnih satova, fiksnih i IP telefona, mobilnih Wlan routera ugovore ASA osiguranje koje pokriva štete na uređaju koje nisu obuhvaćene garancijom proizvođača.


Uz mjesečnu naknadu i ugovor na 24 mjeseca sa osiguranjem proširenog pokrića ostvarujete pravo na nadoknadu usljed:

1. fizičkog oštećenja ili uništenja
2. djelovanja vode ili vatre;
3. otuđenja: krađe, provalne krađe i razbojništva;
4. neovlaštenih poziva sa osiguranog uređaja nakon otuđenja u vrijednosti do 3.000 KM sa PDV-om;
5. štete nastale izvan proizvođačevog garantnog roka, a koja bi inače bila pokrivena garancijom proizvođača


Fizičko oštećenje ili uništenje

Osiguranje podrazumjeva nadoknadu štete korisniku (popravak ili zamjena) u slučaju oštećenja ili uništenja uređaja do kojeg dođe uslijed trenutnog, iznenadnog i nepredviđenog fizičkog oštećenja ili uništenja uređaja.


Šteta nastala usljed djelovanja vode ili vatre

Osiguranje podrazumjeva nadoknadu štete korisniku u skladu odredbama člana 11. Posebnih uslova u slučaju oštećenja uređaja nastalu usljed djelovanja vode ili vatre u toku razdoblja osiguravajućeg pokrića. Ovdje možete preuzeti Posebne uslove.Otuđenja :

Provalna krađa, razbojništvo i obična krađa

Osiguranje podrazumjeva nadoknadu štete korisniku u skladu odredbama člana 11. Posebnih uslova u slučaju krađe uređaja u toku razdoblja osiguravajućeg pokrića do kojeg dođe uslijed:

• provalne krađe iz zaključanih prostorija;
• provalne krađe iz zaključanog motornog vozila pod uslovom da se provalna krađa dogodila u razdoblju između 6:00 i 22:00 te da osigurani uređaj nije bio ostavljen u motornom vozilu na vidljivom mjestu;
• razbojništva.

Obične krađe nastale u sredstvima javnog prevoza (autobus, tramvaj, trolejbus, voz i taxi) i u tržnim centrima uz uslov da posjeduju video nadzor i da se krađa desila u rezdoblju između 08:00 i 24:00 sata.

• Osiguranjem su pokrivene štete koje su prijavljene MUP-u u roku od 24 sata;
• Osiguranjem su pokrivene štete ukoliko su
• Običnom krađom su pokrivene štete pod uslovom da se krađa dogodila u razdoblju između 6:00h i 24:00h;
• Rizikom obične krađe pokrivena je samo jedna krađa za jednog osiguranika.


Da bi rizik obične krađe bio pokriven neophodno je da su ispunjena sva četiri uslova.

Isključenja pokrića od obične krađe su:

• Ne postoji obaveza osiguravatelja po osnovu rizika obične krađe ukoliko je korisniku osiguranja u prethodnom periodu isplaćena naknada po osnovu ovog rizika;
• Ne postoji obaveza osiguravatelja po osnovu rizika obična krađa ako je uređaj prilikom ostvarenja osiguranog rizika bio u posjedu trećeg lica po bilo kom osnovu;
• Promjena vlasništva nad uređajem;
• Osiguranjem nisu pokrivene štete po osnovu rizika obične krađe ako je uređaj ostavljen bez nadzora korisnika.


Troškovi neovlaštenog korištenja uređaja

U slučaju obične krađe osiguranog uređaja, uslijed provalne krađe ili razbojništva osiguravač se u skladu odredbama člana 11. Uslova, obavezuje korisniku naknaditi ukupni iznos zaračunatog prometa po vrstama usluga (poziv, SMS, MMS, e-mail i sl.) za razdoblje neovlaštenog korištenja osiguranog uređaja. Osiguranjem su pokriveni naprijed navedeni troškovi koji nastanu nakon otuđenja osiguranog uređaja, a unutar 24 (dvadesetčetiri) sata prije nego što je korisnik o takvom događaju obavijestio ugovarača osiguranja.


Produžena garancija

Osiguravač se obavezuje nadoknaditi štetu korisnika u skladu odredbama člana 11. Uslova u slučaju oštećenja ili uništenja Uređaja u toku razdoblja produžene garancije, za vrijeme trajanja osiguravajućeg pokrića, a po isteku osnovnog garantnog razdoblja. Osiguravač je u obavezi samo ako je oštećenje ili uništenje osiguranog uređaja nastalo kao posljedica greške u materijalu ili izradi, greške pri servisu kao i oštećenja ili uništenja koja bi inače bila pokrivena u okviru osnovnog garantog razdoblja.


Visina mjesečne naknade ovisi od vrijednosti uređaja:

__

* Iznos mjesečne naknade je iskazan bez PDV-a.
Vrijednost uređaja je iskazana sa PDV-om.Korisnik nema učešća (franšize) u šteti.

Ukoliko dođe do štete koju pokriva osiguranje proširenog pokrića za mobilne elektronične uređaje potrebno je da korisnik odmah obavijesti ASA Osiguranje:

• pozivom call centra 080 02 02 09
• e-maila prijava.steta@asa.ba ili putem broja telefona 061 896 927

o nastupanju štete najkasnije u roku od 3 (tri) dana otkada je za isti saznao.

Korisnicima je na raspolaganju servis na području cijele Bosne i Hercegovine koji vrši:

• preuzimanje poziva/prijava osiguranog slučaja,
• preuzimanje uređaja od korisnika dva sata od momenta prijave štete
• dostavu uređaja do ovlaštenog servisa,
• isporuku novog ili servisiranog uređaja do korisnika


Rok za rješavanje prijave štete osiguranog uređaja (zamjena uređaja, novi uređaj, isplata štete i sl.) je maksimalno tri dana od momenta kompletiranja dokumentacije (u navedeni rok se ne računa vrijeme koje je uređaj proveo u ovlaštenom servisnom centru).

Usluga je dostupna fizičkim i pravnim licima, a aktivira se potpisivanjem Pristupnice ASA Osiguranja d.d. Sarajevo isključivo uz kupovinu novog uređaja na bilo kojem prodajnom mjestu BH Telecoma.

Usluga se naplaćuje mjesečno uz račun BH Telecoma.

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije pozovite nas putem besplatnih telefona:

• 1444- za podršku korisnicima BH Telecoma
• 080 02 02 09 info telefon ASA Osiguranja.

Osiguranik ugovaranjem Osiguranja proširenog pokrića ne gubi pravo na osnovnu garanciju za kupljeni uređaj.