SERVISNA PROCEDURAMobilni uređaj/tablet/laptop
koji je kupljen u BH Telecomu, a koji je prestao ispravno raditi možete predati na bilo kojem prodajnom mjestu BH Telecoma. Također, imate mogućnost i kontaktirati ovlašteni servisni centar koji je naznačen na garantnom listu ili uređaj odnijeti/poslati u ovlašteni servisni centar.

Prije nego što predate mobilni uređaj bitno je da:
  • Spasite Vaše podatke;
  • Isključite sve lozinke i PIN-ove (za korisnike iPhone uređaja obavezno isključiti opciju „Find my phone“);
  • Uz uređaj potrebno je obavezno da imate i svu opremu koja je povezana sa kvarom, npr. ako je kvar povezan s punjenjem uređaja, obavezno priložite i punjač;
  • Priložite ovjeren garantni list koji ste dobili prilikom kupovine mobilnog uređaja.
Ukoliko ste uređaj predali na prodajno mjesto BH Telecoma, omogućit ćemo Vam da koristite zamjenski mobilni uređaj dok se Vaš ne vrati sa servisa.

TV uređaj koji je kupljen u BH Telecomu, a koji je prestao ispravno raditi, molimo da kontaktirate ovlašteni servisni centar koji je naznačen na garantnom listu.

Rokovi za popravku navedeni su u garantnom listu.