NetPhone - Go
   100 GB maksimalne brzine 4G+ mreže 
   neograničeni razgovori na fer osnovi 
0,00 KM  odmah
48,00 KM/mj
Odmah (KM) Mjesečno (KM)
NetPhone - Go 48,00
Ukupno 48,00

Konačna cijena će biti prikazana nakon izračuna ukupnih popusta u koraku Tvoji podaci.

Internet putem 4G+ mreže i telefon

Najbolje rješenje za vikendice i stambene objekte u prigradskim naseljima (gdje ne postoje tehnički uslovi za usluge putem fiksne mreže).

U paketu su:

  • Velike količine interneta po maksimalnim brzinama 4G+ mreže, uz mogućnost dokupa dodatnih količina
  • Telefon za neograničene razgovore

Iskoristi besplatno testno korištenje usluge od 30 dana*.

Uslovi korištenja

*Neograničen internet je uz smanjenje brzine na 128 kbps, nakon prekoračenih 100 GB.
Internet uključen u mjesečnu naknadu možeš koristiti po maksimalno mogućoj brzini u mreži BH Telecoma, koja ovisi o lokaciji, raspoloživosti mreže, korištenoj pristupnoj tehnologiji, terminalnoj opremi, položaju rutera u stambenom prostoru, tipu i načinu izgradnje stambenog objekta kao i objekata u okolini.
Obračunska jedinica za korištenje interneta je 1 kB. Neiskorišteni saobraćaj, uključen u mjesečnu naknadu, se ne može prenijeti u naredni obračunski period.
Za aktivaciju jednokratnih dokupa dodatne količine internet saobraćaja pozovi 1444, u ponudi su:

  • 20 GB (upload + download) - 10 KM
  • 50 GB (upload + download) – 15 KM
  • 100 GB (upload + download) – 20 KM

Korištenje definisane količine interneta omogućeno je po maksimalnoj brzini prenosa podataka, nakon čega je omogućeno neograničeno korištenje po smanjenoj brzini od 128 kbps.
Imaš mogućnost višestrukog dokupa različitih opcija, pri čemu se dokupljena količina mobilnog interneta sabira. Neiskorišteni saobraćaj, uključen u dokup, se ne može prenijeti u naredni obračunski period.
* Fer osnova za fiksnu telefonsku uslugu: 1.500 besplatnih minuta za pozive prema brojevima fiksnih telefonskih mreža u BiH, uz naplatu naknade za uspostavu poziva u slučaju poziva prema drugim fiksnim mrežama BiH po cijeni 0,034 KM. Uspostava poziva se ne naplaćuje za pozive unutar fiksne mreže BH Telecoma.
Usluga se primarno instalira na lokaciji zahtijevanoj od strane pretplatnika, ali se može koristiti i na drugim lokacijama koje su pokrivene mobilnom mrežom BH Telecoma (isključivo na području BiH), kao sekundarnim lokacijama za korištenje usluge.

Dodatni servisi

Najbroj

Iskoristi super mogućnost, kao korisnik Netphone-Go paketa odaberi jedan broj iz mobilne mreže BH Telecoma sa kojim ćeš kominicirati po povlaštenoj tarifi, t.j. cijeni sa velikim popustom/cijeni nižoj za 45% od redovne.

Više

Prezentacija broja pozivaoca

Za korištenje ove usluge neophodno je da telefonski uređaj omogućava prikazivanje brojeva.

Više

Preusmjeravanje poziva

Usluga omogućava preusmjeravanje primljenih poziva na drugi broj.

Više

Konferencijska veza

Ova usluga omogućava uspostavljanje veze u kojoj istovremeno učestvuju tri pretplatnika, uz mogućnost prebacivanja veze između sagovornika ili razgovora sa sva tri pretplatnika istovremeno.

Više

Zabrana odlaznih poziva

Ukoliko želiš, možeš zabraniti mogućnost pozivanja međumjesnih, međunarodnih, te poziva prema mobilnoj mreži i uslugama posebne tarife.

Više

Poziv na čekanju

Ova usluga ti omogućava signaliziranje poziva u trenutku dok već razgovaraš odnosno dok je linija zauzeta.

Više

Skraćeno biranje

Usluga omogućava da biranje brojeva sa kojim često komuniciraš zamijeniš dvocifrenim brojevima i na taj način skratiš proces pozivanja.

Više

Ostale usluge

Ovisno o tehničkim mogućnostima korisnici NetPhone-Go paketa mogu koristiti i sljedeće dodatne telefonske usluge: Pozivanje zadnjeg propuštenog poziva, Preusmjeravanje poziva (u slučaju neregistrovanog modema), Ponovno biranje zadnjeg poziva, Zaključavanje linije, 'Ne uznemiravaj'.

Besplatno testno korištenje usluge

Omogućeno je svim korisnicima NetPhone-Go paketa u trajanju 30 dana od dana aktivacije usluge i to bez plaćanja mjesečne naknade za korištenje usluge i opreme.
Pristup usluzi, kao i dodatne usluge aktivirane na zahtjev korisnika u toku trajanja testnog perioda fakturišu se u punom iznosu u skladu sa važećim cjenovnikom. Također, ostvareni saobraćaj koji nije uključen u odabrani paket se obračunava i u slučaju testnog perioda te će se fakturisati na prvom računu.