Iznajmljivanje FRITZ!Box modema uz Internet pakete
 -
   veća pokrivenost – veći domet WiFi signala 
   veći broj istovremenih korisnika 
   mogućnost kreiranja više WiFi mreža 
   Fritz!Box se koristi kao mrežna pohrana 
   VPN pristup sa bilo koje lokacije u svijetu  
0,00 KM  odmah
5,50 KM/mj
Odmah (KM) Mjesečno (KM)
Iznajmljivanje FRITZ!Box modema uz Internet pakete 5,50
Ukupno 5,50

Konačna cijena će biti prikazana nakon izračuna ukupnih popusta u koraku Tvoji podaci.

MNOGO više od modema!

Mijenja više uređaja, osigurava najbržu moguću bežičnu vezu za sve uređaje u tvom domu.

Fritz!Box, višenamjenski i visokokvalitetni modem renomiranog njemačkog proizvođača osigurava ti veću brzinu, pouzdan i stabilan pristup internetu. Idealan je za korištenje zahtjevnih aplikacija uz istovremeno spajanje većeg broja korisnika i uređaja u privatnu mrežu.

10 razloga zbog koji je Fritz!Box bolje rješenje od drugih modema:

  • Osigurava veću pokrivenost tj. veći domet signala u prostorijama i veći broj korisnika u isto vrijeme (150m2 / 15+)
  • Pruža mogućnost kreiranja više WiFi mreža
  • Posjeduje 4 x Gbps LAN interface za povezivanje računara i konzola za igre; 2x USB 3.0 / 2.0 portovi za štampače i skladištenje u mreži (NAS, Network Attached Storage).
  • Omogućava reprodukciju spremljenih medijskih datoteka sa mogućnošću zajedničkog pristupa/dijeljenja sadržaja (dokumenti, video, fotografije i dr.) pohranjenih na memoriji FRITZ!Box uređaja, cloud memoriji ili na spojenim medijima (npr. USB memory stick).
  • Posjeduje integrisanu Internet zaštitu: default firewall, DDOS zaštita, gostinjska mreža, vremensko upravljanje pristupom, roditeljsku kontrolu pristupa Internetu, black list.
  • Omogućava pregled potrošnje saobraćaja – sumarno, trenutno, tabelarno i u grafovima.
  • Posjeduje sistem telefonske centrale za internet (VoIP) i fiksnu telefoniju (POTS) sa opcijama
  • Posjeduje funkcionalnosti za Smart Home Hub ili povezivanje senzora na isti.
  • Pruža udaljeni pristup sadržajima i upravljanje Fritz!Box modemom, odnosno spojenim uređajima, VPN pristupom ili putem Android i iOS aplikacije sa bilo koje lokacije u svijetu -https://en.avm.de/products/fritzapps/
  • Ostale funkcionalnosti: Baby monitor, Radio i podcast streaming, kontinuirana ažuriranja softvera na uređaju itd.

Trebaš li još više informacija o Fritz!Boxu, možeš ih pronaći na: https://en.avm.de/products/fritzbox/fritzbox-7490/.

Uputstvo za korištenje modema ovdje.

Uslovi korištenja

Uz jedan netFlat paket možeš koristiti samo jedan Fritz!Box modem.

Fritz!Box modem predstavlja zamjenski uređaj za standardni ADSL/VDSL modem BH Telecoma i u ukoliko odabereš Fritz!Box modem obavezan si vratiti prethodno korišteni standardni modem i obrnuto.

Mjesečna naknada za korištenje Fritz!Box modema se naplaćuje u punom iznosu bez obzira na broj dana korištenja u toku mjeseca.

U slučaju da više puta u toku istog mjeseca aktiviraš/otkažeš uslugu, mjesečna naknada će se naplatiti onoliko puta koliko je usluga bila aktivirana.

Fritz!Box modem je trajno vlasništvo BH Telecoma koji je nadležan za njegovo održavanje.

U slučaju podnošenja zahtjeva za otkazivanje korištenja uređaja ili u slučaju prestanka ugovora za netFlat paket ili prilikom prelaska na korištenje paketa za koji nije omogućeno korištenje uređaja, obavezan si izvršiti povrat uređaja BH Telecomu ili platiti njegovu protuvrijednost.