Kućna asistencija
   servis električara 
   servis vodoinstalatera 
   servis stolara 
   servis bravara 
   servis staklara... 
0,00 KM  odmah
1,85 KM/mj
Odmah (KM) Mjesečno (KM)
Kućna asistencija 1,85
Ukupno 1,85

Konačna cijena će biti prikazana nakon izračuna ukupnih popusta u koraku Tvoji podaci.

Brza i efikasna sanacija kvarova

Za sve manje nezgode koje se nepredviđeno dese u tvom domu, a oduzimaju ti dragocjeno vrijeme i novac, poput kvara u sistemu grijanja, kvar bojlera, klima uređaja, brava i sl. tu je naša kućnu asistencija. Mi ćemo ti pomoći da sve saniraš brzo i efikasno, bez nerviranja.

Uz ovaj paket možeš računati na servis električara, servis vodoinstalatera, servis stolara, servis bravara, servis staklara i slično.

Usluga Kućna asistencija, odnosno njena naknada uključuje pokriće troškova asistencije (usluge majstora) i pokriće troškova sitnog materijala i dijelova neophodnih za popravke do 30,00 KM x 2 slučaja godišnje.

Uslovi korištenja

Kućna asistencija podrazumijeva organizaciju intervencije stručnog lica radi saniranja neispravnosti i šteta koje nastanu u domaćinstvu korisnika asistencije: servis električara, servis vodoinstalatera, servis stolara, servis bravara, servis staklara i slično.

ABS/COFUS organizuje intervenciju ovlaštenog partnera za potrebe sanacije štete, nakon zahtjeva korisnika da se otkloni šteta ili neispravnost u domaćinstvu na vodovodnim i kanalizacionim instalacijama, instalacijama za grijanje, instalacijama za gas, elektro instalacijama, blokiranje vrata, kao i štete na vanjskim staklenim prozorima i vratima, vanjskoj stolariji i vanjskim vratima, zbog kojih je onemogućeno zatvaranje unutrašnjeg prostora objekta.

Prilikom intervencije majstora, ABS/COFUS pokriva kompletne troškove usluge majstora i sitnih materijala za popravku, ukupne vrijednosti do 30,00 KM (za 2 slučaja godišnje). Troškove dijelova i ostalih materijala neophodnih za popravke snosi korisnik servisa.

Pod sitnim materijalima podrazumijevaju se pomoćni materijali koji se pretežno koriste u završnim radovima prilikom vodoinstalaterskih, električarskih, stolarskih, staklarskih ili bravarskih radova (npr.:gumice, obrtaji, teflon trake, mandžet gume, kutni ventili, produžeci, izolir trake, šarafi, gips, razvodne kutije, redne stezaljke, baglame, cilindri, silikon, ekseri, vijci i drugo).

Servisom Kućne asistencije je obuhvaćena i usluga upućivanja saradnika raznih profila iz ABS/COFUS-ove baze (parketari, moleri, keramičari, električari, vodoinstalateri, staklari, majstori za klima uređaje, sisteme za grijanje itd.) na zahtjev korisnika prilikom adaptacije ili sanacije stambenog prostora u kojem slučaju korisnik sam snosi troškove usluge saradnika.