Osnovni paketi

Vrsta paketa

  Cijena


   Poništi filtere
   Moja TV BH
      preko 60 TV kanala 
   14,00  KM
   Moja TV Phone BH
      preko 60 TV kanala 
      neograničeni razgovori 
   21,00  KM
   Moja TV Basic
      preko 185 TV kanala 
      Moja TV Flix 
   24,50  KM
   Moja TV Phone
      preko 185 TV kanala 
      Moja TV Flix 
      neograničeni razgovori 
   35,90  KM
   Moja TV Net S
      preko 185 TV kanala 
      Moja webTV, Moja TV Flix 
      internet do 50/8 ili 10/1+Mbps 
   45,90  KM
   Moja TV Net - povremeno 1
      preko 185 TV kanala 
      TimeShift  
      internet do 25/2 Mbps 
      2 e-mail adrese 
   49,90  KM
   Moja TV Net M
      preko 185 TV kanala 
      Moja TV Flix+HD+Pink Plus 
      CineStar Premiere 
      Snimalica 10 + Moja webTV 
      internet do 100/10Mbps ili 10+/1+Mbps 
   52,90  KM
   Moja TV Net - povremeno 2
      preko 185 TV kanala 
      TimeShift  
      internet do 50/8 Mbps 
      2 e-mail adrese 
   54,90  KM
   Moja TV Full S
      preko 185 TV kanala 
      Moja webTV 
      neograničeni razgovori 
      Moja TV Flix 
      internet do 50/8 ili 10/1+Mbps 
   56,90  KM
   Moja TV Net L
      preko 185 TV kanala  
      Moja TV Flix+HD+Pink E+Pink Pus 
      CineStar Premiere+HBO Premium 
      Snimalica 30+ Moja webTV 
      internet brzine do 200/20Mbps ili 10+/1+Mbps 
   66,90  KM
   Moja TV Full M
      preko 185 TV kanala 
      Moja TV Flix+HD+Pink Plus+CineStar Premiere 
      Moja webTV + Snimalica 10 
      neograničeni razgovori 
      internet brzine do 100/10Mbps ili 10+/1+Mbps 
   66,90  KM
   Moja TV Full L
      preko 185 TV kanala  
      Moja TV Flix+HD+Pink E+Pink Plus+HBO Premium+CineStar Premiere 
      neograničeni razgovori 
      100min prema mobilnoj mreži BH Telecoma 
      internet do 200/20Mbps ili 10+/1+Mbps 
   80,90  KM