Dokupi

Uz pakete na pretplatu

 • Internet

  Uz kombinovane pakete

  • Internet

   Ultra dokupi

   • Dokupi

    Poništi filtere
    Travel NET1 - 10 dana
       1000 MB interneta 
       Albanija, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Srbija. 
    10,00  KM

    Nazad

    Travel NET1 - 5 dana
       500 MB interneta 
       Albanija, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Srbija. 
    5,00  KM

    Nazad

    Travel Mix1 - 10 dana
       povoljnije cijene interneta, poziva i SMS-a 
       zemlje Europe, SAD i Kanada 
       trajanje 10 dana 
    15,00  KM

    Nazad

    Travel Mix1 - Pro
       povoljnije cijene interneta, poziva i SMS-a 
       zemlje Europe, SAD i Kanada 
       mjesečna opcija 
    30,00  KM

    Nazad

    Travel Mix1 - 7 dana
       povoljnije cijene interneta, poziva i SMS-a 
       zemlje Europe, SAD i Kanada 
       trajanje 7 dana 
    10,00  KM

    Nazad

    Travel Net2 3 dana
       1 GB mobilnog interneta  
       samo odabrane zemlje  
       trajanje 3 dana 
    7,00  KM

    Nazad

    Travel Net3 7 dana
       1 GB mobilnog interneta  
       samo odabrane zemlje (Europa) 
       trajanje 7 dana 
    14,00  KM

    Nazad

    Travel Mix2 - 10 dana
       povoljnije cijene interneta, poziva i SMS-a 
       europske i vaneuropske zemlje 
       trajanje 10 dana 
    15,00  KM

    Nazad

    Travel Net4 7 dana
       1 GB mobilnog interneta  
       europske i vaneuropske zemlje 
       trajanje 7 dana 
    20,00  KM

    Nazad

    Travel Mix2 - Pro
       povoljnije cijene interneta, poziva i SMS-a 
       europske i vaneuropske zemlje 
       mjesečna opcija 
    25,00  KM

    Nazad

    Travel Mix2 - 30 dana
       povoljnije cijene interneta, poziva i SMS-a 
       europske i vaneuropske zemlje 
       trajanje 30 dana 
    25,00  KM

    Nazad