Dokupi

Uz pakete na pretplatu

 • Internet

  • Travel paketi

   • Travel Balkan(2)
   • Travel Evropa i Sjeverna Amerika(3)
   • Travel svijet(3)

  Uz kombinovane pakete

  • Internet

   • Travel paketi

    Ultra dokupi

    • Dokupi

     • Travel paketi

      Poništi filtere
      Travel Balkan Net 10 dana
         1000 MB interneta 
         Albanija, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Srbija. 
      10,00  KM

      Nazad

      Travel Balkan Net 5 dana
         500 MB interneta 
         Albanija, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Srbija. 
      5,00  KM

      Nazad

      Travel Evropa i Sjeverna Amerika 10 dana
         povoljnije cijene interneta, poziva i SMS-a 
         zemlje Evrope, SAD i Kanada 
         trajanje 10 dana 
      15,00  KM

      Nazad

      Travel Evropa i Sjeverna Amerika Pro
         povoljnije cijene interneta, poziva i SMS-a 
         zemlje Evrope, SAD i Kanada 
         mjesečna opcija 
      30,00  KM

      Nazad

      Travel Evropa i Sjeverna Amerika 7 dana
         povoljnije cijene interneta, poziva i SMS-a 
         zemlje Evrope, SAD i Kanada 
         trajanje 7 dana 
      10,00  KM

      Nazad

      Travel World 10 dana
         povoljnije cijene interneta, poziva i SMS-a 
         vanevropske zemlje 
         trajanje 10 dana 
      15,00  KM

      Nazad

      Travel World Pro
         povoljnije cijene interneta, poziva i SMS-a 
         vanevropske zemlje 
         mjesečna opcija 
      25,00  KM

      Nazad

      Travel World 30 dana
         povoljnije cijene interneta, poziva i SMS-a 
         vanevropske zemlje 
         trajanje 30 dana  
      25,00  KM

      Nazad